,לקוח/ה נכבד/ה

:לתשומת לבך
.לא ניתן להיכנס לחשבונך באמצעות דף זה
www.bankotsar.co.il .מעתה, באפשרותך להיכנס לחשבון רק באמצעות אתר הבנק בו מנוהל חשבונך