,לקוח/ה נכבד/ה

:לתשומת לבך
.לא ניתן להיכנס לחשבונך ב"יהב באינטרנט" באמצעות כתובת זו

www.bank-yahav.co.il :מעתה, באפשרותך להיכנס לחשבונך ב"יהב באינטרנט" מאתר הבנק בכתובת